WAT IS DE HIMALAYA TRADITIE?

Yoga wordt traditioneel persoonlijk overgedragen van leraar op leerling. De Himalaya Traditie van Yoga en Meditatie is één van de tradities waarin al duizenden jaren lang zo'n persoonlijke overdracht plaatsvindt. Daarbinnen is plaats voor allerlei vormen en aspecten van yoga:

  • hatha yoga - de vorm die in het Westen het meest bekend is, met zijn bekende lichaamshoudingen en ademoefeningen
  • jñana yoga - de weg van het intellect, van het kunnen onderscheiden wat tot het wezen behoort en wat meer buitenkant is
  • bhakti yoga - de weg van het hart en van de liefde
  • swara yoga - de weg van de adem en de subtiele energieën die daarmee samenhangen
  • dhyana yoga - het pad van de meditatie
  • karma yoga - het pad van de liefdevolle actie zonder eigenbelang 
  • en nog vele andere.

Je kan die zo op het oog verschillende paden niet los van elkaar zien, het is één enkel weefsel . Afhankelijk van de hoek van waaruit je kijkt zie je een andere lichtinval, een andere kleur, een ander patroon, maar het is en blijft één enkel weefsel.  De Himalaya Yoga Traditie omvat al die verschillende vormen en paden, maar niet iedereen is natuurlijk in al die paden even goed ontwikkeld. Waar de nadruk ligt is dus zowel afhankelijk van wat de student nodig heeft als van waar de deskundigheid van de yogadocent ligt.

De Himalaya Yoga Traditie baseert zich op standaardwerken als de Hatha Yoga Pradipika van Swatmarama en de Yoga Sutras van Patanjali. Daarbij komen via de persoonlijke overdracht soms interpretaties naar voren die (delen van) de teksten in een ander daglicht plaatsen dan de gebruikelijke uitleg. Mijn leraar, Swami Veda Bharati.is in juli 2015 overleden en heeft een 'jala samadhi' gekregen: hij is neergelaten in de heilige rivier de Ganges, een eer die maar zelden wordt verleend. Zijn leraar was Swami Rama, één van de grootste meesters van de afgelopen eeuwen. Zij hebben fantastische leraren opgeleid. Ook leer ik veel van mijn studenten, en van alles en iedereen die ik tegenkom, binnen en buiten en yoga... 

Meer informatie over deze yogatraditie (in het Engels) kan je vinden op www.swamiveda.org. Over activiteiten van de traditie in Nederland en Europa is meer te vinden op www.yogaineurope.eu